TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


petak, 16. studenoga 2012.

Lekcija 7 - Pokazne zamjenice

ovo - bu
ono - şu (npr: ono dete)
to - o
ovi - bunlar
oni - şunlar (oni kao npr: Oni ljudi)
ti - onlar (onlar može da znači i ONI,ali kao zamenica,ne kao pokazna zamenica)
Evo primera: knjiga-kitap
Bu bir kitap. - Ovo je knjiga.
Şu bir kitap. - Ono je knjiga.
O bir kitap. - To je kniga.
Bunlar kitaplar. - Ovo su knjige.
Şunlar kitaplar. - Ono su knjige.
Onlar kitaplar. - To su knjige.
PRISVOJNE ZAMENICE(Njih smo već spominjali i pisali,ali ovde ću opet pisati o tome,i još nešto novo ćemo naučiti ;) )
Moj - Ben+im --> Moja imenica - Benim imenica + im/ım/um/üm ( zavisi naravno od vokalne harmonije)
Tvoj - Sen+in --> Tvoja imenica - Senin imenica+in/ın/un/ün
Njegov/njena - O+n+un --> Njegova/njena imenica --> Onun imenica+i/ı/u/ü
Naš - Biz+im --> Naša imenica --> Bizim imenica+imiz/ımız/umuz/ümüz
Vaš - Siz+in --> Vaša imenica --> Sizin imenica+iniz/ınız/unuz/ünüz
Njihov - Onlar+ın --> Njihova imenica - Onların imenica+ları/leri
ZAPAMTITE DA GRADITE SINTAGME TIPA: MOJA KUĆA,SUFIKSUJETE OBE REČI : BEN+İM(moja) i EV+İM !!
Obe reči koristite kada želite da naglasite da je to npr: MOJA kuća.
Moja kuća se može reći i samo ovako: evim... npr:
Idi kući- Evine git.(ili idi svojoj kući)
Moja kuća --> ben+im ev+im --> evim
Tvoja kuća --> sen+in ev+in --> evin
Njegova/njena kuća --> o+n+un ev+i --> onun evi --> evi
Naša kuća -- > biz+im ev+imiz --> evimiz
Vaša kuća --> siz+in ev+iniz --> eviniz
Njihova kuća --> onlar+ın ev+leri --> evleri
POKAZNE PRISVOJNE ZAMENICE:
od ovoga - bunun (označava da neka stvar pripada reči OVO: npr: jabuka od ovog čoveka)
od onoga - şunun
od toga - onun
od ovih - bunların
od onih - şunların
od tih - onların
Bunun evi - Kuća od ovoga.
Şunun evi - Kuća od onoga.
Onun evi - Kuća od toga.
Bunların evleri - Kuća od ovih.
Şunların evleri - Kuća od onih.
Onların evleri. - Kuća od tih.
Soba od kuće(kućna soba) - Evin odası.
Mačkina hrana - Kedinin yemeği.
POVRATNE ZAMENICE( SEBE,SE - U SRPSKOM,kao MYSELF,YOURSELF itd. u engleskom jeziku)
1.jd.sebe --> kendi+im -->kendim
2.jd.sebe --> kendi+in -->kendin
3.jd.sebe --> kendi+si -->kendisi
1.mn.sebe --> kendi+imiz -->kendimiz
2.mn.sebe --> kendi+iniz -->kendiniz
3.mn.sebe --> kendi +leri -->kendileri
Npr:
Ja sam se(sebe) ubio. - Kendimi öldürdüm ( Kendim+i - nastavk za akuzativ je I,İ,U,Ü; ubio sam KOGA/ŠTA - sebe)
Ti si se(sebe) ubio. - Kendini öldürdün.
On/ona se ubio - Kendisiyi öldürdü. ( kendi+si+y+i ,između ide spojni suglasnik Y,koristimo ga kada sufiks dodajemo na reč koja završava samoglasnikom)
Mi smo se ubili - Biz kendimizi öldürdük.
Vi ste se ubili - Siz kendiniz öldürdünüz.
Oni su se ubili - Onlar kendileriyi öldürdüler.

-Ömer
Preuzeto sa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502214896468923&id=486241768066236

1 komentar:

Anonimno kaže...

Mogao je i vedriji glagol :P