TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


srijeda, 26. prosinca 2012.

Izražavanje mjesta na kojem se nešto nalazi

te/de znaći u, na, po, pri, kod
te/de  važi kada je zadnji samoglasnik :E,İ,Ö,Ü  
ta/da važi kada je zadnji samoglasnik A,I,O,U
Ako se rječ završava na F, S, T, K, Ç, Ş,H,P onda se dodaje  TE/TA a, ako su druga slova onda je DA/DE
npr. Evimiz Visoko'da - Moja kuća je u Visokom. (apostrof znak se stavlja kad su u pitanju imena)
Arkadaşım sınıfta - Moj prijatelj se nalazi u razredu

1 komentar:

Anonimno kaže...
Administrator je uklonio komentar.