TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


srijeda, 13. veljače 2013.

Formiranje sadašnjeg i prošlog vremena u turskom jeziku


Sadašnje vrijeme - present tense

Formiranje sadašnjeg vremena

Prvo se uzme glagol i na njega se doda -iyor. Onda se na njega doda lični nastavak.
You first take the verb stem and add -iyor to it. Then you add the personal ending.
Znači da bi rekao u turskom jeziku "ja dajem knjigu" potrebno je:
1.Nači kako se riječ davati  kaže, u  riječniku je to vermek, pošto je -mek nastavak za infinitiv njega ćemo odbiti i dobit ćemo samo ver-.
2.Dodati nastavak -iyor , pa dobivamo veriyor.
3. Dodamo lični nastavak koji se kreira po pravilu vokalne harmonije... uglavnom ako ćemo u prvom licu jednine tj. za Ja onda dodamo nastavak -um jer je posljednji samoglasnik u.
Tako da dobivamo veriyorum što znači "ja dajem".
4. Sada nađemo kako se kaže u turskom riječ knjiga, knjiga se kaže kitap. Sada možemo kompletirati rečenicu "ja dajem knjigu" ovako: bir kitap veriyorum. Ovo bir se stavlja kada označavamo da je nešto jedan primjerak. Glagol dolazi na kraju jer je u turskom tako red riječi u rečenici - naopako u odnosu na večinu jezika uključujući i naš.

Prošlo vrijeme - Past tense

Formiranje prošlog vremena

Da bi kreirali prošlo vrijeme potrebno je da uradite isto što treba i za sadašnje , samo što umjesto nastavka -iyor stavljate nastavak -di.  Znači u ovom slučaju trebamo sastaviti  rečenicu "Ja sam dao knjigu"
Npr:
1. Pronađete glagol za dati ver-
2.Dodate natsvak -di, onda riječ bude verdi-.
3. Pošto je sad zadnji samoglasnik e , ane o kako je bilo kad smo dodavali -iyor onda je lični nastavak za Ja -im. Pa rečenica/riječ glasi: verdim
4. I na kraju se još samo doda riječ knjiga i relčenica je gotova: bir kitap verdim.

Korištenje nastavka za sadašnje vrijeme: -iyor

S obzirom da se nastavci u turskom mijenjaju zavisno od lica i vokalne harmonije prikazati ćemo na primjeru nastavak -yor izmjenjan kroz lične zamjenice:
-iyorum Ja
-iyorsun Ti
-iyor On/Ona/Ono
-iyoruz Mi
-iyorsunuz Vi
-iyor ili -iyorlar Oni
Zavisno od vokalne harmonije -iyor može biti:  -iyor, -iyor, -uyor or -üyor, na primjer:
nakon e, i > i npr. bekliyor on čeka, gidiyor ona ide
nakon a, i > i npr. bakiyor ona gleda, kiriyor on lomi
nakon ü, ö > ü npr. büyüyor ona raste, dönüyor on se vraća
nakon u, o > u npr. oturuyor on sjedi, oluyor ono postaje

gelmek yapmak büyümek oturmak
 ‘ići’ ‘raditi’ ‘rasti’ ‘rasti’ ‘sjediti’
Ja geliyorum yapiyorum büyüyorum oturuyorum
Ja dolazim/Ja radim/Ja rastem/Ja sjedim
Ti geliyorsun yapiyorsun büyüyorsun oturuyorsun
On/Ona/Ono geliyor yapiyor büyüyor oturuyor
Mi geliyoruz yapiyoruz büyüyoruz oturuyoruz
Vi geliyorsunuz yapiyorsunuz büyüyorsunuz oturuyorsunuz
Oni geliyorlar yapiyorlar büyüyorlar oturuyorlar

Korištenje nastavka za prošlo vrijeme: -di

Forma nastavka se mijenja u odnosu na lične zamjenice i vokalnu harmoniju kao i skoro svi ostali nastavci u turskom jeziku
Ja -dim -dim -düm -dum
Ti -din -din -dün -dun
On/Ona/Ono -di -di -dü -du
Mi -dik -dik -dük -duk
Vi -diniz -diniz -dünüz -dunuz
Oni -di ili -diler -di ili-dilar -dü ili -düler -du ili -dular

Sa obzirom na razne glasovne promjene obrađene u drugim lekcijama ,a posebno prelazak d u t ovi nastavci mogu imati još oblika:
Ja -tim -tim -tüm -tum
Ti -tin -tin -tün -tun
On/Ona/Ono -ti -ti -tü -tu
Mi  -tik -tik -tük -tuk
Vi -tiniz -tiniz -tünüz -tunuz
Oni -ti ili -tiler -ti ili -tilar -tü ili -tüler -tu ili -tular
Ove glasovne promjene se nauće usput jer kad se malo razmisli one su prirodne i same se slažu po sluhu.
Neki primjeri prošlog vremena:
 gelmek yapmak büyümek oturmak
Ja geldim yaptim büyüdüm oturdum
Ja sam išao, Ja sam uradio, Ja sam narastao, Ja sam sjedio/Sjedio sam
Ti geldin yaptin büyüdün oturdun
On/Ona/Ono geldi yapti büyüdü oturdu
Mi geldik yaptik büyüdük oturduk
Vi geldiniz yaptiniz büyüdünüz oturdunuz
Oni geldi/ geldiler yapti/ yaptilar büyüdü/ büyüdüler oturdu/ oturdular

Dün gece televizyonda güzel bir programi seyrettim.
Gledao sam dobar program na televiziji sinoć.
Bu sabah kaçta kalktin?
U koliko si se jutros probudio?
Onun için Türkiye’yi seçtik.
Zato smo izabrali turski.

Nema komentara: