TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


četvrtak, 15. studenoga 2012.

Turski alfabet ili turska slova

Cc = Đ
Çç = Ć
Jj = Ž
Y=J
Ğ, ğ = skoro necujno g, može se preskociti; Erdoğan se čita Erdoan
Öö = (Slicno O)Njemačko “ö” kao u “König”
Şş=Š
Üü = (Slicno U)Njemačko “ü” kao u “für” (gül = rose)
I ı jeste poluglas koji se izgovara iz dubine grla, i može se definisati kao poluglas, koji se u bosanskom jeziku javlja u riječima krv i crn među glasovima k, odnosno c i r. Bosanskom I potpuno odgovara turski İ i.(sa tačkom)
Tako se riječ ilkbahar čita kao ilkbahar, a riječ ıhlamur čita kao əhlamur, jer glas I ı odgovara engleskome Ə.

Ostala slova se čitaju kao i na našem jeziku.

Više o alfabetu u uvodnooj lekciji: http://ucenjeturskog.blogspot.ba/2012/11/lekcija-1-uvod-u-turski-jezik-alfabet.html

Nema komentara: