TURSKI JEZIK, LEKCIJE, GRAMATIKA, IZGOVOR, ALFABET, RIJEČI ...

ONLINE UČENJE NA JEDNOM MJESTU I TO SVE BESPLATNO


petak, 16. studenoga 2012.

Lekcija 8 - Glagoli, i padeži koji im odgovaraju

NOMINATIV- Kada nekoga zovete,naprimer hej Omere,u turskom jeziku ne dolazi do promene,već ostaje isto ime..
Bilo bi:
Hey,Ömer!
AKUZATIV: Uvek imaju značenje objekta. KOGA,ŠTA
açmak-otvoriti
Otvorio sam vrata.
Kapıyı açtım.
çağrımak-pozvati(na telefonu)
Kızımı çağrıdım.
Kız-devojka,kızım-ćerka
yemek-jesti(tkđ znači i hrana)
Jeo sam(hranu).
Yemeği yedim.
DATIV- KOME,ČEMU
gitmek-ići,otići
Idem kući.
Eve gidiyorum.
söylemek,demek-reći
Rekao sam nešto tom čoveku.
O adama birşey söyledim.
vermek-dati
Dao sam nešto tom čoveku.
O adama birşey verdim.
LOKATIV: U,NA,O,PO KOME,ČEMU?
živeti-yaşamak
Ja živim u Srbiji.
Ben Sırbistan'da yaşıyorum.
biti-olmak
Nikada nisam bio u Turskoj.
Ben Türkiye'de hiç olmadım.
Ja sam u školi.
Ben okuldayım.
OKUL+DA(sufiks za lokativ)+Y(spojni suglasnik)+IM(glagol BITI)
Ovde sam.
Buradayım.
ABLATIV-IZ,OD KOGA,ČEGA?
doći-gelmek
Došao sam iz škole.
Okuldan geldim.
almak-dobiti,uzeti,kupiti
Dobio sam olovku od tebe.
Senden bir kalem aldım.
GENITIV-Ima samo prisvojno značenje,ne koristi se kao kod nas,nema deono značenje :)
INSTRUMENTAL-S KIM,ČIM?
Bio sam sa njom.
1)O ile oldum.
2)Onunla oldum.
U Ankaru ću ići vozom.
Ankara'ya trenle gideceğim.
Stariji čovek oženio se mladom ženom.
Yaşlı bir adam genç bir kadınLA evlendi.
To je bila lekcija 8,nadam se da je sve jasno. :) Ako nešto nije,slobodno pitajte... :)

-Ömer
Preuzeto sa:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=505461312810948&id=486241768066236

Broj komentara: 6:

Anonimno kaže...

Kako se piše: Obožavam Tursku kafu?

Anonimno kaže...

Turk kahvesi hayran oluyorum.

Anonimno kaže...

Nije mi jasno u LOKATIVU u zadnjem primjeru (Ben okuladayim) između "a" i "i" ste stavili "y" a u prošloj lekciji napisali ste da ako je jedno slvo iz grupe I,i,U,Ü a drugo iz A,E,O,Ö onda između ide "S" a ovde ste stavili "Y" ??

Anonimno kaže...

Lični nastavak se odvaja sa y ako se riječ završava na vokalu ili poslije na padežu. S nema veze sa grupom vokala već odvaja u 3 licu licni nastavak ako riječ završava na bilo kojem vokalu npr

anne . majka
onun annesi . njena majka

u ovoj riječ s je zaštitni suglasnik

Anonimno kaže...

zaboravio sam dodati da se radi o iyeliku

Anonimno kaže...

Nije tacno. Kaze se "Türk kahvesini çok seviyorum" ıli, "Türk kahvesine hayranım."